Galvena

Paldies “Bērnu rīts” labajiem eņģeļiem, kuri prot pārsteigt un iepriecināt. Grašu bērnu ciemata bērniem ir bijusi iespēja gan aktīvi atpūsties, gan saņemt mīļas dāvanas. Paldies par jūsu atsaucību un sirds siltumu, kuru ar savu darbošanos dāvināt mūsu bērniem. Mēs jūs mīlam!

Nodibinājuma “Fonds Grašu bērnu ciemats” vadītāja Sandra Stade

Vēlamies pateikt paldies fondam “Bērnu rīts” par atbalstu un sadarbību, īstenojot mūsu filiāles bērnu sapņus, kā arī veidojot mūsu filiāles ikdienu krāsaināku un saturīgāku. Novērtējam Jūsu ieguldīto laiku un resursus pasākumu organizēšanā, lai mazinātu sabiedrības aizspriedumus, kā arī radītu mūsu bērniem pozitīvas emocijas. Vislielākais paldies ikvienam!

VSAC “Rīga” filiāles “Teika” vadītāja p.i. Ilona Kunstberga

Jūsu fonds ir maza brīnumzemīte, kura mūsu bērniem ir devusi neaprakstāmas emocijas – atbalstot, palīdzot un dāvājot prieku.  Jāsaka liels paldies ne tikai par materiālo, bet arī par emocionālo atbalstu! Bērniem ir bijusi iespēja redzēt neredzētas lietas un sajusties mazliet īpašākiem. Jūsu darbīgie rūķīši vienmēr ir atsaucīgi, laipni un ar bezgala labu garastāvokli! Nekad nav atteikuši un vienmēr interesējas par bērnu vēlmēm, interesēm un aktualitātēm. Lielo Paldies Jums par to saka visi bērnu sociālās aprūpes centra audzēkņi!

BSAC “Selga” vadītājas vietniece Karīna Katrīna Straume

Liela pateicība un gandarījums, ka Latvijā ir tāds Labdarības fonds, kā “Bērnu Rīts”, kas sniedz iespēju jauniešiem apmeklēt izglītojošus un izklaidējošus pasākumus.
Gribam pateikt milzīgi LIELU PALDIES JUMS, par atbalstu, sapratni un iespēju piedalīties dažādos pasākumos. Paldies par dāvanām, kuras vienmēr mums sagādājat. Bērni pēc jūsu rīkotājiem pasākumiem, vienmēr mājās atbrauc ļoti priecīgi, un tad katrs dalās ar savām emocijām.
Paldies jums par maziem un lieliem priekiem!!!

SARC Eleja Interešu pulciņa audzinātāja Dace Veinberga

Mēs esam bezgala pateicīgi par fantastisko labdarības fonda “Bērnu rīts” materiālo, emocionālo un garīgo atbalstu darbā ar bērniem. Īpaši pārsteidz šī darba vadītājas Jaroslavas Tomaševičas milzīgā uzņēmība, nerimstošā enerģija, pilnīgā pašatdeve un ziedošanās, cik teicamā līmenī tiek veikta komunikācija, cik lieliski pārdomāti un organizēti visi pasākumi un pāri visam patiesa mīlestība, līdzjūtība un sapratne. Tā vien šķiet, ka Jaroslavai ir dota Dieva dāvana sapulcināt ap sevi enģeļus ar tādu pašu attieksmi un sirdi veikt īpašu misijas darbu, lai svētītu katru grūtdieni, bāreni un pamesto novārtā, nesot viņiem prieku.

Biedrība „Centrs Elizabete”, Inga Husko

Mēs esam jūsu biedrībai ļoti pateicīgi par rūpēm, uzmanību un dāsnumu, ar ko piepildat mūsu bērnu sapņus. Jūsu rūpes mūs tikai stiprina, arī šajā grūtajā laikā. Jūs esat kopā ar mūsu bērniem, kas liecina par līdzatbildību un sirsnību, un sniedzat milzīgu atbalstu. Filiāle patiesi novērtē natsveramu ieguldījumu un sirsnībā sūta jums bērnu sveicienus!

VSAC “Rīga” filiāles “Pļavnieki” vadītāja Jana Pulkstene

Labdarības fonds „Bērnu rīts” jau vairākus gadus atbalsta  bērnus, kas palikuši bez savu vecāku gādības Jūrmalas pilsētā. Fonda ļaudis ar savu neviltoti draudzīgo attieksmi ir palīdzējis radīt  drošus un labvēlīgus apstākļus šo bērnu psihoemocionālai atveseļošanai un attīstībai. Labdarības fonda sarūpētie mantiskie ziedojumi un organizētie pasākumi visa gada griezumā ievērojami palīdz mums sociālās rehabilitācijas procesā un bērnu izglītošanā, bērnos vairojot patiesas pozitīvas emocijas, paplašinot bērnu redzeslauku. Mēs esam gandarīti par līdzšinējo sadarbību un priecāsimies būt KOPĀ arī turpmāk!

JPPI „Sprīdītis” sociālais darbinieks Solvita Anna Gernere-Alaine

Mūsu bērni bija sajūsmā no svētkiem. Pirmkārt – brīnišķīgs teātris, daudzi no viņiem bija pirmo reizi. Atmosfēra, tērpi.. Protams, arī dāvanas un McDonalds – joprojām atceras. Es kā cilvēks, kas daudzus gadus nostrādāja sociālajā sfērā, biju patīkami pārsteigta, ka tik jaunas meitenes un māmiņas var organizēt šādus pasākumus, kas ir svarīgi ne tikai miesai, bet arī garam. Liels jums visiem paldies! Veselību, laimi!

Smiltenes Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, Ļubova Ņikiforova

Mēs, Ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks” bērni, audzinātājas un atbalstošais personāls, esam ļoti priecīgi, ka ir izveidojies kontakts ar Bērnu invalīdu un bāreņu labdarības fondu “Bērnu rīts”. Mums bija tā iespēja saņemt finansiālu palīdzību mūsu namiņam bērnu rotaļu un brīvā laika telpas remontam. Mums ir liels prieks, ka ir cilvēki, kas vēlas palīdzēt mums, lai mums būtu gaišas un skaistas telpas. Tas viss padarīs bērniem ikdienu gaišāku, skaistāku, interesantāku un, protams, radošāku. Paldies par darbu ko Jūs darāt, un liels paldies personīgi Jaroslavai! Lai neizsīkstoša enerģija un ceram uz turpmāko sadarbību!

Ģimenes aprūpes centra “Zīļuks” vadītāja Rudīte 

Mums ir liels prieks par to, ka labdarības fonds “Bērnu rīts” dod iespēju bērniem satikties ar populāriem cilvēkiem, pavadīt ar viņiem kopā laiku, kā arī dāvā iespējas bērniem apmeklēt dažādas vietas. Tas viss kopā ņemot padara mūsu bērnu ikdienu krāsaināku un košāku. Liels paldies par to, ko darāt Jūs!

Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktores p.i. Agrita Poga

AKTUĀLI

Ja vēlaties atbalstīt mūsu pasākumus ar savu produkciju vai savādāk – rakstiet uz info@bernurits.lv vai zvaniet: 28838993

PALĪDZĪBA

Jūs varat palīdzēt ar pasākuma biļetēm, pusdienām vai transportu; vai arī uzaicināt mūs ekskursijā savā uzņēmumā.

PALĪDZĪBA

Jūs varat palīdzēt ar pasākuma biļetēm, pusdienām vai transportu; vai arī uzaicināt mūs ekskursijā savā uzņēmumā.

CITAS IDEJAS

Ja jums ir citas idejas attiecībā uz mūsu iespējamo sadarbību – lūdzu, sazinieties ar mums.

Labdarības fonds “Bērnu rīts”