Sadarbojoties ar AAS “BALTA”, varējām sagādāt bērniem no Tiskādiem visas nepieciešamās skolas lietas.

Tāpat katram bērnam tika iegādāta jauna skolas soma.