Jūlijā Mazirbē notika nometne “Iekrāso sajūtas vasarā”, kuru organizēja SOS bērnu ciemati Latvijā asociācija. Ielikām arī savu artavu programmā 🌞 nodrošinot nometnes dalībniekiem divas lekcijas – “Attiecības” un “Drošība internetā” – ko novadīja speciālisti no Biedrība Papardes zieds.
Pateicamies par finansiālu atbalstu Sociālā sporta aģentūra🙏
P.S. Arī turpmāk plānojam organizēt šāda veida lekcijas bērniem un jauniešiem, jo redzam, cik lielu pievienoto vērtību tās nes ❤️