Kārtējais brīnišķīgi pavadītais laiks ♥️ Četru ārpusģimenes aprūpes iestāžu bērni no Rīgas un Jūrmalas apmeklē 1600m2 plašo batutu parku 🤸
Sirsnīgs paldies Jump Space Riga komandai par siltu uzņemšanu, Vairāk saules par tik gardu cienastu un AVER Brokerage par atbalstu 🙏 Kopā mēs varam visu!
Izvēlne