Jūs varat veikt ziedojumu uz mūsu bankas rekvizītiem, visi ziedojumi tiks izlietoti ar mērķi uzlabot bāreņu, kā arī neizārstējami slimo bērnu dzīves kvalitāti.