Mūsu misija: Bāreņu un smagi slimo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošana.

Mūsu mērķi:

1. Izglītojošo un izklaidējošo pasākumu organizēšana bērnu namu un sociālo aprūpes centru audzēkņiem, tai skaitā bērnu mākslas izstāžu un festivālu rīkošana;

2. Bērnu namu un sociālo aprūpes centru nodrošināšana ar nepieciešamām lietām un aprīkojumu, kuru nenodrošina valsts finansējums (vai arī nodrošina nepietiekamā daudzumā);

3. Dažāda veida palīdzība bērniem ar neizārstējamām slimībām;

4. Sabiedrības sociālās aktivitātes palielināšana, iesaistot iedzīvotājus dažāda veida pasākumos, kas saistīti ar bērnu namu un sociālo aprūpes centru audzēkņiem, kā arī ar bērniem ar neizārstējamām slimībām.