Fondam “Bērnu rīts” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.
Šo informāciju var pārbaudīt, ievadot fonda reģistrācijas numuru (40008098909) VID publiskojamo datu bāzē: https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO
Minētais statuss garantē, ka, ziedojot mūsu fondam, Jūs varat saņemt nodokļu atlaides:
• Juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
• Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Detalizētāka informācija:
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi